مثنوی خوانی | Masnavi Khani

مثنوی خوانی | Masnavi Khani

Ali Erfanian

اين بار مولانا را نخوانيم، بلكه بفهميم مثنوي را بيت به بيت گوش كنيم و پيام مولانا با زبان ساده دريابيم گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی برنامه انتشار قسمت های جدید در فصل تابستان چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 7 عصر

Categories: Arts

Listen to the last episode:

 

Previous episodes

 • 113 - قسمت صد و سیزدهم ابیات 4908 تا 4960 
  Wed, 08 Jul 2020
 • 112 - قسمت صدو دوازدهم ابیات 4846 تا 4907 
  Thu, 02 Jul 2020
 • 111 - قسمت صدو یازدهم ابیات 4813 تا 4845 
  Thu, 02 Jul 2020
 • 110 - قسمت صد و دهم ابیات 4742 تا 4812 
  Thu, 25 Jun 2020
 • 109 - قسمت صد و نهم ابیات 4646 تا 4741 
  Wed, 24 Jun 2020
Show more episodes

More Singaporean arts podcasts

More international arts podcasts

Choose the genre of podcast