Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.

Listen to the last episode:

Homília o. Martina Jarábeka zo dňa 16.04.2021.

Previous episodes

 • 1384 - Homília o. Martina - 16.04.2021 
  Fri, 16 Apr 2021
 • 1383 - Chrámy a ich patróni 16.04.2021 
  Fri, 16 Apr 2021
 • 1382 - Ivan Petro - Čím žije tím Godzone? 
  Fri, 16 Apr 2021
 • 1381 - Prvorodený z mnohých bratov 
  Fri, 16 Apr 2021
 • 1380 - Sám na vrchu 
  Fri, 16 Apr 2021
Show more episodes

More Singaporean religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose the genre of podcast