5 นิทานพรรณนา

5 นิทานพรรณนา

วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok

เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี. นิทานธรรมะ วรรณกรรมเรื่องเล่า จากชาดกและธรรมบท ฟังแล้วจะรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยพุทธกาล ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธรรมะน่าชวนติดตาม.New Episode ทุกวันศุกร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Categories: Arts

Listen to the last episode:

พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นราชกุมารของพระราชาผู้ครองเมืองพาราณสี เมื่อมีอายุได้ 7 ขวบ พระบิดาก็สวรรคต เหล่าอำมาตย์ต่างเห็นว่าราชาองค์น้อยยังไม่สามารถปกครองเมืองได้ จึงพากันทดสอบภูมิปัญญาและได้ทราบถึงอัจฉริยะของพระกุมารจึงได้อภิเษกให้ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่บัดนั้น


       ส่วนทาสผู้เคยรับใช้พระราชาองค์ก่อนเช่นนายคามณิจันท์ เมื่อสิ้นรัชกาลของพระองค์แล้ว เขาได้ปลีกตัวออกไปประกอบอาชีพกสิกรรมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขานั้นไม่มีโคในการทำนาจึงได้ไปยืมโคจากเพื่อนบ้านเพื่อมาไถนา ตกเย็นจึงได้นำโคไปคืน เห็นเจ้าของโคกำลังนั่งกินข้าวอยู่ก็เกิดความเกรงใจจึงปล่อยโคเข้าคอกไป ตกดึกมีโจรมาลักโคเหล่านั้นไปหมด เจ้าของโคถึงแม้รู้อยู่ว่าโคถูกขโมยไปก็ไปทวงโคกับนายคามณีจันท์พร้อมกับปรับสินไหมและนำความไปแจ้งยังเมืองหลวง เหตุเพราะต้องการหาผู้รับผิดในครั้งนี้


#คามณิจันทชาดกHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Previous episodes

 • 296 - ปัญญาของพระราชา [6649-5p] 
  Thu, 07 Dec 2023
 • 295 - ทาสของปากท้อง [6648-5p ] 
  Thu, 30 Nov 2023 - 0h
 • 294 - ชัยภูมิอันควรบูชา [6647-5p] 
  Thu, 23 Nov 2023 - 0h
 • 293 - ทวนกระแสกามกิเลส [6646-5p] 
  Thu, 16 Nov 2023
 • 292 - คุณธรรมที่ไม่ตายไปจากโลก [6645-5p ] 
  Thu, 09 Nov 2023 - 0h
Show more episodes

More Singaporean arts podcasts

More international arts podcasts

Choose the genre of podcast