ฅน เล่า หนัง

ฅน เล่า หนัง

Nattawat Nuchawong

พูดเกี่ยวกับสาระสำคัญของภาพยนตร์ที่คนทำหนังต้องการจะสื่ออย่างลงลึกในมุมองของเรา โดยภาพยนตร์ที่จะนำมาพูดถึงจะเป็นภาพยนตร์เก่าๆที่เคยฉายไปแล้ว

Categories: TV & Film

Listen to the last episode:

Previous episodes

  • 2 - ฅน เล่า หนัง (Trailer) 
    Fri, 28 Aug 2020
  • 1 - มิติวิญญาณมหัศจรรย์ 
    Fri, 28 Aug 2020
Show more episodes

More Singaporean tv & film podcasts

More international tv & film podcasts

Choose the genre of podcast