Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.

Listen to the last episode:

Zamyslenie o. Martin Jarábek - 12.05.2021. Pozrite si stránku www.radiomaria.sk, na ktorej nájdete všetky relácie.

Previous episodes

 • 1457 - Plnosť pravdy 
  Wed, 12 May 2021
 • 1456 - Homília o. Martina - 11.05.2021 
  Tue, 11 May 2021
 • 1455 - Mária – matka naša 
  Tue, 11 May 2021
 • 1454 - Príde Tešiteľ 
  Tue, 11 May 2021
 • 1453 - Homília o. Martina - 10.05.2021 
  Mon, 10 May 2021
Show more episodes

More Singaporean religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose the genre of podcast